Innhold

Kort om digital HMS-håndbok

Artikkel

Digitale håndbker

Håndbøker

Bedriften og de ansatte skal kjenne til risiko forbundet med arbeidet, samt ha rutiner for å redusere risiko. HMS-håndbok gir en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av.

Eksempler på rutiner som hører med i en HMS-håndbok er sykefraværsoppfølging, HMS-opplæring, brannvernrutiner, avvikshåndtering, bruk av verneutstyr mm.

Med en HMS håndbok samles alle rutiner og informasjon ett sted for alle ansatte. Ledere og HMS-ansvarlige får færre spørsmål og det er større sjanse for at de ansatte finner svar på det de lurer på.

Dette er noen av temaene i NHOs digitale personalhåndbok:
  • Generelle HMS rutiner
  • HMS ansvar og myndighet
  • Opplæring
  • Kartlegging, risikovurdering og avvik
  • Regelverk
  • Rutiner ved arbeidsplassen
  • Sykdom, skader og ulykker
  • Avtaler og periodisk vedlikehold
>>Bestill HMS-håndboken her

Les mer om NHOs digitale håndbøker