Innhold

HMS-håndbok

HMS-håndboken gir en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av.

Bedriften og de ansatte skal kjenne til risiko forbundet med arbeidet, samt ha rutiner for å redusere risiko. Eksempler på rutiner som hører med i en HMS-håndbok er sykefraværsoppfølging, HMS-opplæring, brannvernrutiner, avvikshåndtering og bruk av verneutstyr. 

Dette finner du ferdig informasjon om i HMS-håndboken
 • Generelle HMS rutiner
 • HMS ansvar og myndighet
 • Opplæring
 • Kartlegging, risikovurdering og avvik
 • Regelverk
 • Rutiner ved arbeidsplassen
 • Sykdom, skader og ulykker
 • Avtaler og periodisk vedlikehold

Alle avsnitt kan redigereres og du kan opprette egne avsnitt. Det som er fastsatt ved lov kan ikke endres. Ved endringer i lovverket vil NHO oppdatere dette for deg.


Priser og bestilling

De digitale håndbøkene tilbys foreløpig kun til bedrifter som er medlemmer i NHO-fellesskapet. Prisene fastsettes etter hvor mange årsverk bedriften har og faktureres en gang i året. Prisen er per håndbok (ekskl. mva).

 • Fra 1 til 49 årsverk -  399 kroner pr måned
 • Fra 50 til 199 årsverk -  799 kroner pr måned
 • Fra 200 årsverk - 999 kroner pr måned

>> Bestill HMS-håndboken
>> Test HMS-håndboken gratis i 30 dager


Fordeler med håndboken
 1. Lett tilgjengelig for alle ansatte
  All informasjon om HMS-rutiner samles ett sted. Du kan enkelt lese og søke i håndboken fra mobil og alle andre enheter.   

 2. Alltid oppdatert
  Lovpålagt informasjon er kvalitetssikret av NHO og oppdateres automatisk.

 3. Varsling om lovendringer
  Du får beskjed når vi oppdaterer håndboken din. 

 4. Enkel og rask å opprette
  Ved opprettelse av en håndbok finner du ferdig utfylt informasjon du kan redigere. 

 5. Spar tid
  Ledere og HMS-ansvarlige får færre spørsmål da ansatte selv finner svar på det de lurer på.

 6. Håndboken kan lastes ned som pdf.

 7. Håndboken kan inngå som en del av bedriftens styringssystem for HMS.

Film: Se hvordan håndboken ser ut for deg som redaktør

PS: For å se filmen i høy oppløsning og fullskjerm: Trykk på "Youtube", velg fullskjerm, trykk på * og velg høy kvalitet.

>> Bestill HMS-håndboken her

>> Test HMS-håndboken gratis i 30 dager


Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på medlem@nho.no så hjelper vi deg i gang. 


Les mer

Mer om NHOs digitale håndbøker og få svar på vanlige spørsmål 
Eldre utgave av HMS-håndboken i excel
Informasjon om medlemskap i NHO