Innhold

Kort om digital personalhåndbok

Artikkel

Personalhåndboken er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den skal gi svar på sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og sikre likebehandling av alle ansatte.

En personalhåndbok gjør at de ansatte selv kan finne svar på hvilke rettigheter og plikter i arbeidsforholdet de skal forholde seg til.

En personalhåndbok bør eksempelvis inneholde informasjon om ansettelse og opphør av arbeidsforholdet, arbeidstid/ åpningstid, taushetsplikt, fravær, ferie, omsorgspenger, foreldrepenger, pleiepenger, helse-, miljø- og sikkerhet, forskjellige type permisjoner, pensjon og forsikringer. I tillegg har flere bedrifter egne regler som gjelder sin virksomhet og som kan være nyttig at er samlet på ett sted.

NHOs digitale personalhåndbok viser de til en hver tid gjeldende tariffavtaler for bedriften. 

Med en personalhåndbok samles all personalmessig viktig og nyttig informasjon ett sted for alle ansatte. Ledere og HR får færre spørsmål og det er større sjanse for at de ansatte finner svar på det de lurer på enkelt.

 >>Bestill personalhåndbok 

 

Les mer om NHOs digitale håndbøker


Dette er noen av temaer i NHOs digitale personalhåndbok:
  • Ansettelser
  • Arbeidstid
  • Datadisiplininstruks
  • Ferie
  • Fratredelse
  • Lønn
  • Pensjon og forsikring
  • Permisjoner
  • Sykefravær
  • Personalpolitikk