Innhold

Blir jeg varslet ved endringer?

Du blir varslet

Når det skjer endringer i lovverk, eller det av andre grunner er nødvendig å endre innhold i håndboken, gir vi deg beskjed.

Alt lovpålagt, fast innhold blir redigert og oppdatert av NHO når det er nødvendig. Dersom vi gjør endringer av betydning for brukerne, vil du få en epost fra oss om hvilke endringer vi har gjort og hvorfor. Da må du gå inn i håndboken og publisere på nytt for at oppdateringer skal komme inn i den publiserte håndboken som de ansatte ser.