Innhold

Gir håndboken oversikt over lovpålagt innhold?

De fleste avsnitt har en fast del som viser til hva som er lovpålagt. I tillegg har vi laget forslag til egen tekst som du enkelt kan tilpasse egen bedrift.

De fleste temaer i håndbøkene er forankret i ett eller flere lovkrav. Vi har derfor laget en fast tekst som viser hva loven krever, hvor du også kan følge lenker direkte til lovteksten. I tillegg har avsnittene en redigerbar del hvor bedriften selv må beskrive sin praksis innenfor det aktuelle temaet. For å gjøre det enkelt å opprette og redigere i håndboken har vi laget et forslag til tekst for deg. På den måten slipper du å skrive all tekst selv, men har samtdig full frihet til å tilpasse avsnittene til forholdene i din bedrift.

Brukerveiledning gir et godt bilde av hvordan håndboken fungerer.