Innhold

Scandic Hotels: Ønsker NHO Gründer velkommen

NHO Gründer

En mann i dress.

I Scandic Hotels ønsker vi å handle og samarbeide med lokale småskala-leverandører over hele landet. Mangelfulle systemer hos nystartede bedrifter kan være et hinder for dette.

NHO Gründer tilbyr en inngang i et organisert arbeidsliv som gir tilgang på systemer, eksperthjelp og møteplasser som vil gjøre jobben lettere både for gründerbedrifter og oss i Scandic. Derfor ønsker vi NHO Gründer varmt velkommen og håper mange vil benytte seg av tilbudet, sier Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels.