Innhold

Viktige frister fra skatteetaten

NHO Gründer

Klokke som tikker mot deadline

Det er mange viktige frister man må forholde seg til.

Som næringsdrivende er det en rekke frister for innleveringer man må forholde seg til. Feil eller sen levering kan medføre tvangsmulkt, tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr.

Hos Skatteetaten finner du komplett kalender med oversikt over alle innleveringsfrister næringsdrivende må forholde seg til.  Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Hvis du ikke overholder frister kan du risikere å få tvangsmulkt og dersom du likevel ikke leverer opplysningene, kan overtredelsesgebyr bli vurdert.

Det er derfor viktig å følge med på disse fristene. Ved å sjekke Skatteetatens kalender regelmessig får du oversikt over hvilke frister du skal forholde deg til.  Her finner du også mer informasjon om tvangsmulkt mv.