Innhold

NHO Kurs: Hvordan bli en god leverandør til offentlig sektor

 • 27. mai 2021Kl. 08:30–11:30
 • Webinaret avspilles i NHO
 • kr 1790/3580 + mva
 • Påmeldingsfrist 26. mai 2021

Skal du bli en god og foretrukken leverandør til det offentlige, må du kunne spillereglene. På webinaret får du lære mer om dette.

NHOs ekspert i offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes går gjennom regelverket.

Regelverkets anvendelsesområde
 • Bakgrunn for regelverket
 • Terskelverdier
 • Grunnleggende krav til anskaffelsen
Hvilket ansvar har leverandøren(e) ?

Grunnlaget og gjennomføring av konkurransen
 • Dialog – hva kan gjøres når og hvor anskaffelsen?
 • Hvilke konkurranseformer passer best og hva skal man passe på?
 • Konkurransegrunnlaget
 • Rammeavtaler
 • Kvalifikasjonskrav og egenerklæring
 • Tildelingskriterier
Kontraktsvilkår, underleverandører og oppdeling av kontrakt

Avvisning, avlysing og totalforkastelse
 • Forhold ved leverandøren
 • Forhold ved tilbudet
 • Etter valg av leverandør
 • Meddelelse og begrunnelse
 • Innsyn
 • Endringer i kontrakten og oppsigelse

Ved påmelding til dette webinaret vil du få tilsendt påmeldingslenke  dagen før  møtet starter.