Innhold

NHO Kurs: Hvordan bli en god leverandør til offentlig sektor

 • 7. des 2021Kl. 09:00–12:00
 • Webinaret avspilles i NHO
 • kr 2100/4200 + mva
 • Påmeldingsfrist 4. desember 2021

Skal du bli en god og foretrukken leverandør til det offentlige, må du kunne spillereglene. På webinaret får du lære mer. Dette webinaret egner seg også godt for små, mellomstore og start-up-bedrifter:

NHOs ekspert i offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes går gjennom regelverket.

Dette går vi igjennom:

Regelverkets anvendelsesområde

 • Bakgrunn for regelverket
 • Terskelverdier
 • Grunnleggende krav til anskaffelsen

Hvilket ansvar har leverandøren(e) ?

Grunnlaget og gjennomføring av konkurransen

 • Dialog – hva kan gjøres når og hvor anskaffelsen?
 • Hvilke konkurranseformer passer best og hva skal man passe på?
 • Konkurransegrunnlaget
 • Rammeavtaler
 • Kvalifikasjonskrav og egenerklæring
 • Tildelingskriterier

Kontraktsvilkår, underleverandører og oppdeling av kontrakt

Avvisning, avlysing og totalforkastelse

 • Forhold ved leverandøren
 • Forhold ved tilbudet

Etter valg av leverandør

 • Meddelelse og begrunnelse
 • Innsyn
 • Endringer i kontrakten og oppsigelse
 •  

Advokat Arnhild Dordi Gjønness fra NHO leder webinaret

Når du er påmeldt vil du få tilsendt påmeldingslenke  dagen før  møtet starter.