Innhold

Hvordan gjennomføre lokale forhandlinger

  • 5. mar 2021til 10. mar 2021
  • Webinaret avspilles i Næringslivets Hus i Oslo
  • kr 2190/4380 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 4. mars 2021

Lurer du hva slags forpliktelser du har som arbeidsgiver, og hvordan lokale forhandlinger i din bedrift henger sammen med sentrale forhandlinger? NHO tilbyr webinar i 3 moduler

5. mars kl 10:00 - 11:30
Forberedelser til lokale lønnsforhandlinger 

Hvilke temaer må forberedes for å kunne gjennomføre effektive lokale forhandlinger?

Kursledere: Gro Øien og Mona Haug Medhus, NHO

8. mars kl 10:00 - 11:30
Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 

Tips for god praktisk tilrettelegging, forhandlingsteknikk og kommunikasjon, utforming av protokoll

Kursledere: Gro Øien og Hilde-Marie Martinsen, NHO

1o. mars kl 10:00 - 11:30
Særavtaler 
Hva er en særavtale, når bør eller må de inngås og hvordan skal de eventuelt sies opp?

Kursledere: Hilde-Marie Martinsen og Jon F. Claudi, NHO

Kurslederne mottar gjerne spørsmål på forhånd, men også underveis i chat'en.

Webinaret tilbys som en helhet - man deltar og betaler for alle 3 moduler.