Innhold

Hvordan lede etter korona

 • 28. okt 2021til 8. nov 2021
 • Webinarserien avspilles i NHO
 • Kr 2.900/5.800 + mva for medlemmer/ikke-medlemmer
 • Påmeldingsfrist 26. oktober 2021

Vil du endre arbeidsoppgaver, arbeidstid eller arbeidsted til noen av dine ansatte, eller forebygge sykefravær? NHO Kurs tilbyr nå et 4-moduls webinar om hva som kreves av deg som arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har styringsrett overfor sine ansatte. Det betyr at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, og dette er også bakgrunnen for at arbeidsgiver kan inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.

Modul 1: Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett i praksis etter koronaen
28. oktober kl 10:00 - 11:30
 

Koronaen har skapt endringer for styringsretten. Vi gir et overblikk over hva som gjelder per i dag, samt noe om hva som vil komme: 

Styringsrett i et livsløpsperspektiv: 
Ansettelser, Prosessen, Prøvetid
Deltid/Innleie, Formkrav

Mens arbeidsforholdet består:
Ferie, Permisjoner, Sykefravær
Kort om avslutning av arbeidsforhold


Webinaret ledes av advokatene Benedikte Morberg Forslund, NHO Trøndelag og Morten Gøsta Jansson, NHO Viken Oslo.


Modul 2: Sykefraværsoppfølging – oppfølging, tilrettelegging og veien videre
3. november kl 09:00 - 10:00 

Sykefraværet har økt under korona, og vi har alle blitt oppfordret til å ha lav terskel for å være hjemme ved symptomer. På webinaret vil vi snakke om den nye hverdagen post-korona og veien til en mer normalisert hverdag. Selv om sykefraværet forventes å flate ut fremover, er det fortsatt hyppige korttidsfravær og langtidsfravær som arbeidsgivere må håndtere. Partene i arbeidslivet har store ambisjoner om å redusere sykefraværet, og forpliktelsene i arbeidsmiljøloven innebærer et omfattende aktivitets- og oppfølgingsarbeid for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi går igjennom følgende:

 • Overordnet om sykefravær – statistikk og ambisjoner
 • Koronaaktuelt
 • Symptomer på luftveisinfeksjon – krav om koronatest?
 • Viktige lovendringer for koronarelatert fravær
 • Oppfølgingsplan, tilrettelegging, dialogmøte, tilbakeføring
 • Virkemiddelapparatet – bistand fra NAV
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Verneperioden
 • Veien videre – prognose og utsikt til bedring


Webinaret ledes av Advokat Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld, NHO Rogaland 

 

Modul 3: Regler om arbeidstid
4. november kl 10:00 - 11:30


Trenger du en liten oppfriskning av reglene om arbeidstid etter en tid med mange på hjemmekontor og andre tilpassede løsninger?

Du får en oversikt over arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid (avgrenset mot tariffavtaler). Dette går vi gjennom på kurset:

 • Hva er arbeidstid?
 • Krav til hviletid
 • Hva med passivt arbeid eller beredskapsvakter?Hvordan er reglene for å arbeide på natten eller på søndager/helligdager
 • Når har den ansatte rett på fleksibel/redusert arbeidstid?
 • Hvordan kan vi gjennomsnittsberegne arbeidstid?
 • Overtid

Webinaret ledes av advokat Hildegunn Ytrearne Nygård,  NHO Vestlandet

Modul 4: Endringsoppsigelse
8. november kl 12:30 - 14:00


Endringsoppsigelse dreier seg om hva som skal til for å kunne endre stillingen eller arbeidsoppgaver til en ansatt.
I noen tilfeller vil arbeidsgiver kunne utføre enkelte endringer i kraft av arbeidsgivers styringsrett, mens ved mer vesentlige endringer i arbeidsforholdet må arbeidsgiver ty til endringsoppsigelse. Vi ser på: 

 • Kravene til saksbehandlingen ved bruk av styringsretten og endringsoppsigelse.
 • Arbeidsgivers handlingsrom innenfor styringsretten
 • Endringsoppsigelse
 • Fremgangsmåte og prosess


Webinaret ledes av advokatene Anette Eckhoff og Aleksander Rød, NHOs advokattjenesterMeld deg på og du vil få tilsendt lenke dagen før hver modul.