Innhold

Kurs: Bedriften og de tillitsvalgte

 • 11. des 2017Kl. 12:00–16:00
 • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27
 • 900,- (medlem) 2900,- (ikke-medlem)

Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter? Gjennom et godt samarbeid med de tillitsvalgte vil bedriften kunne få en bedre økonomi og et bedre arbeidsmiljø.

En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Bedriften og de tillitsvalgte opptrer som forhandlingsmotparter, men også som samarbeidspartnere som har felles mål i en sunn økonomi, trygge arbeidsplasser, godt og utviklende arbeidsmiljø. God kunnskap om reglene og trygghet i rollen er avgjørende.

Gjennom å forstå og praktisere Hovedavtalens innhold, både reglene og formålene og målsettingene vil man bli trygg i rollen som forhandler og som leder av medarbeiderdrevet innovasjon.


Dette går vi gjennom på kurset

 • Oversikt over det "organiserte" arbeidslivet
 • Tariffsystemet og forholdet til lovverket
 • Tillitsvalgte og bedriftens representanter, roller og målsetting og opptreden
 • Rettigheter og plikter
 • Samarbeide for å utvikle bedriften. Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Informasjon samarbeid og medbestemmelse
 • Bedriftens egne avtaler "protokoller" – særavtaler og styringsrett
 • Behandling av tvister – uenighetsprotokoller
 • Å unngå tvister – å jobbe sammen om forbedring og økt lønnsomhet

Om kursholder Helene Naper

 • Advokat/råpdgiver i NHO Telemark siden 2007
 • Advokat/rådgiver i KA 2005-2007
 • Advokat/advokatfullmektig/rådgiver i NHO Oslo Forhandlingsavdelingen 1996-2004
 • Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996

Naper er ansatt i NHOs regionkontor og jobber primært i Telemark og Vestfold. Regionapparatet er NHOs førstelinjetjeneste overfor medlemsbedriftene praktisk og fysisk. Regionadvokatene supplerer og bistår landsforeningene. Naper har lang erfaring som rådgiver, forhandler og kursholder innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Om kursholder Laila A. Windju

Seniorrådgiver i Lønn og tariff hos NHO. Arbeidsområdet de 3 ½ siste årene er i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak som NHOs sekretariatsleder i tett samarbeid med LOs sekretariatsleder. www.fellestiltak.no Laila har lang ledererfaring fra privat næringsliv og NHO innen HR og partssamarbeid.