Innhold

Kurs i nedbemanning på Biri

 • 20. okt 2020Kl. 09:00–12:00
 • Honne Hotel og konferansesenter, Honnevegen 60, 2836 Biri
 • Påmeldingsfrist 16.10.2020

På dette kurset vil du få et godt grunnlag for å lede og gjennomføre nedbemanningsprosess i egen virksomhet.

Lover, avtaleverk og rettspraksis setter klare føringer for hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Det er derfor satt av god tid til spørsmål og drøftelse av konkrete problemstillinger.

Lærepunkter på kurset:
 • Kravet til drøftelser og involvering av ansattes representanter/tillitsvalgte.
 • Avtaler/enighet med tillitsvalgte. Betydning for prosessen og stillingsvernet.
 • Utvelgelseskriterier. Er ansiennitetsprinsippet «hellig», hvilke andre kriterier er sentrale?
 • Utvelgelseskrets. Hele virksomheten eller har vi muligheter for å se på en mindre del?
 • Saklighetsvurderingen og interesseavveiningen.
 • Individuelle drøftelsesmøter.
 • Oppsigelsen, formelle krav, frister og prosessen videre.
 • Forhandlingsmøte. Deltakere, målsetting og protokoll.
 • Etter oppsigelsen. Rett til å stå i stilling, søksmål og rettslig prosess.

Kursleder: Advokat Frode Berntsen i NHO Innlandet