Innhold

NHO Kurs: Pensjonskonto og AFP

Pensjon er et viktig tema, både for ansatte og bedrifter. Med et nytt forslag om egen pensjonskonto og et stort fokus på AFP (avtalefestet pensjon) er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

På dette kurset vil vi gjennomgå lovforslaget om egen pensjonskonto, som ble sendt til Stortinget i desember 2018. Målet med egen pensjonskonto er å samle pensjonskapital fra ulike arbeidsforhold og dermed bidra til en mer effektiv forvaltning av pensjonsmidler. Hva er egentlig egen pensjonskonto og hva innebærer forslaget for bedriftene og deres ansatte?

Det blir også gitt en innføring i AFP-ordningen i privat sektor og vilkårene som må være oppfylt for at en ansatt skal kunne få innvilget AFP. Vi vil videre gjennomgå noen typiske "fallgruver" som det viktig å være bevisst på, også som arbeidsgiver.

Målet med kurset er du skal bli oppdatert og opplyst om to sentrale og aktuelle temaer innen pensjon.

 

Om kursholdere Kristine Flaatten

 Rådgiver | NHO Pensjon og forsikring

Kristine Flaatten har en Mastergrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og har jobbet som Rådgiver i NHO, avdeling pensjon og forsikring, siden 2015.

 

Praktisk og betingelser
  • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
  • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804