Innhold

NHO Kurs: AFP og Pensjon

  • 5. feb 2019Kl. 12:00–15:00
  • NHO Rogaland, Stavanger Haakon VIIs gate 8, Stavanger
  • NHO medlem Kr 1450 Ikke NHO-medl Kr 2900 (Priser eks mva)

AFP – hva er privat avtalefestet pensjon? Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

Dette kurset vil gi en innføring i AFP-ordningen i privatsektor, og målet med kurset er du skal få en bedre forståelse for ordningen og vilkårene som må være oppfylt for at en ansatt skal kunne få innvilget AFP. Videre vil du bli klar over typiske "fallgruver" som det viktig å være bevisst på, også som arbeidsgiver. I tillegg vil det gi en oversikt over rammene for utredningen av en fremtidig AFP, som avtalt i lønnsoppgjøret i 2018.

Dette går vi gjennom på kurset
• Hva er AFP og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
• Hvilke bedrifter og ansatte er omfattet av AFP-ordningen? 
• Vilkårene for AFP

Noen særlig problemstillinger:
AFP ved omstilling og sluttpakker
AFP ved utstasjonering
AFP ved utleie

Om kursholdere Siw-Mette Thomassen

 Seniorrådgiver | NHO Pensjon og forsikring

Siw-Mette Thomassen er siviløkonom og diplomert internrevisor. Har vært ansatt i NHO fra 2018 og har bred erfaring innenfor finans, pensjon og forsikring. I forkant av dette arbeidet hos Storebrand og Finanstilsynet

 

Praktisk og betingelser
  • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
  • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804