Innhold

NHO Kurs: Arbeidsgivers styringsrett

Ikke sjelden oppstår spørsmål om arbeidsgiver kan bestemme noe i et arbeidsforhold. Kan arbeidsoppgaver endres, kan arbeidsstedet flyttes eller kan arbeidsmetodikken legges om?

Styringsretten er sentralt i ethvert arbeidsforhold og gir arbeidsgiver adgang til ensidig å treffe en rekke beslutninger som har direkte og indirekte får betydning for arbeidsforholdet og dermed den enkelte ansatte.  

Styringsretten er likevel underlagt en rekke viktige begrensninger gjennom lov, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen.  

Kurset gir en grundig og praktisk rettet innføring i styringsrettens rekkevidde;  

  • Hva kan arbeidsgiver beslutte i kraft av styringsretten? 
  • Hvordan skal arbeidsgiver går frem før beslutningen tas?  
 
Om kursholdere Kurt Weltzien

Advokat (H) | NHO Advokattjenester

Bakgrunn:
Juridisk embetseksamen våren 2001
Advokat i advokatfirmaet Thommessen 2001-2006
Advokat NHO 2007-2012
Møterett for Høyesterett 2012
Stipendiat, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 2012-2016
PhD 2016
Advokat NHO 2016-

Publikasjoner:
En rekke artikler i tidsskriftet Arbeidsrett
Medforfatter av Bedriftens personalhåndbok, Gyldendal, 2012
Boikott som arbeidskampmiddel (PhD-avhandling), Fagbokforlaget 2017

Annet:
Omfattende foredragserfaring blant annet for NHO Kurs og Juristenes Utdanningssenter

 
Om kursholdere Eirik Hognestad

 Advokat | NHO Advokattjenester

Bakgrunn:
Master i rettsvitenskap 2011
Rettsfullmektig i Trygderetten 2011-2012
Advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS 2012-2013
Rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet 2013-2017
Advokat NHO 2017- 

Publikasjoner:
Medforfatter av Individuell Arbeidsrett, Gyldendal 2017 

Annet:
Foredragserfaring for Juristenes Utdanningssenter

 

Praktisk og betingelser
  • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
  • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804