Innhold

NHO Kurs: HMS Grunnkurs arbeidsmiljø i Trondheim

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4. Kurset er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO, er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:
 • E-læring (2,5 dager)
 • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Dette lærer du:
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen

Kurset leveres som et samarbeid mellom Falck Nutec AS og NHO/Norsk Industri

Flere praktiske opplysniger finner du under:

E-læringens innhold

Kurset består av 15 ulike tema som hver kan gjennomgås når det passer best for deltakeren. Gjennom interessante og underholdende filmer samt interaktive øvelser som er knyttet til en fiktiv bedrift, bidrar kurset til at en lettere kan koble det faglige opp mot reelle situasjoner i arbeidsmiljøet. E-læringen dekker tema innen blant annet vernetjenesten, organisatorisk arbeidsmiljø, fysisk/kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Program for HMS-samlingene

Dag 1:

09:30 Registrering og kaffe/te
09:40 Innføring i HMS
             Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
             Rettigheter og plikter for arbeidsgiver, verneombud  og AMU-medlem
11:30  Lunsj
12:15   Regelverk og de juridisk rammene og bedriftene
             Systematisk HMS-arbeid
16:00  Slutt dag 1 

 
Dag 2:

08:30  Kaffe/te - velkommen til ny dag
08:35  Risikostyring og ulike metoder/verktøy
11:30   Lunsj
12:15   Sykefravær og IA-arbeid
             Psykososialt arbeidsmiljø
             Kulturbygging
16:00  Slutt dag 2

Det kan forekomme tidsavvik i løpet av kurset.

Praktiske opplysninger for HMS-samlingene

 • Deltakerne mottar innlogging til e-læringen ca. 2 uker før dato for samlingen.
 • Hjemmeoppgaven sendes til deltakerne 1 uke før samlingsdato og består av en karlegging av eget arbeidsmiljø. Hjemmeoppgaven er bransjetilpasset din virksomhet.
 • Samlingen gjennomføres som en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppsummeringer i plenum.
 • Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet (Dersom deltakere fra luftfart, petroleumsindustri eller sjøfart, tilpasses regelverksgjennomgangen til gjeldende forskrifter også for disse).
 • Kursbevis lastes ned på nettsiden hvor e-læring gjennomføres etter fullført e-læring og samling.
 • Det gis kursbevis for «HMS for ledere» til deltakere som representerer arbeidsgiver.

Kursleder: Helene Myhre Danmo

Utdannelse

Mastergrad i ledelse (BI), HMS-kultur og ledelse-studier (HiB), personalpsykologi (UiB), Arbeids- og organisasjonspsykologi (UiB) og Pedagogikk (HsH).

Erfaring

Senior rådgiver innen HMS og HR, HMS-leder, rådgiver innen ledelse og organisasjonsutvikling. Er i dag seniorrådgiver innen krise- og beredskapshåndtering, HMS, HR, pårørendehåndtering og ledelsesutvikling. Hun er også faglig ansvarlig for 5 etter- og videreutdanningsstudier innen HMS-kultur og ledelse ved Høgskolen i Bergen.

 

Kontakt:

Torstein Tærum
Mobil 97187797