Innhold

NHO Kurs: Innleie og midlertidig ansettelser

Bli oppdatert på regelverk og rettspraksis ved midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft.

Arbeidsmiljølovens regler om bruk av midlertidig ansettelser eller innleie er strenge og det er mye debatt omkring reglene. 

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast. Like fullt er det også et behov for å kunne bruke andre ansettelsesformer, f.eks ved sykdom, sesongsvingninger eller i en oppstartsfase.

Kurset vil gjennomgå gjeldende regelverk og nyeste rettspraksis slik at bedriftene skal kunne håndtere regelverket korrekt og unngå konflikter omkring bruk av andre ansettelsesformer enn faste ansettelser.

Innleie av arbeidskraft er strengt regulert, og det er viktig at bedriften er klar over hvilke regler som gjelder.

Dette går vi gjennom på kurset:

• Hovedregelen om fast ansettelse
• Adgangen til bruk av midlertidig ansettelser
• Forskjellen på innleie og entreprise
• Innleie fra produksjonsbedrifter
• Innleie fra bemanningsforetak
• Likebehandlingsprinsippet
• Innleiers opplysningsplikt og solidaransvaret
• Drøftelser og avtaler med de tillitsvalgte


Kursholder Morten Gøsta Jansson

Advokat | NHO Viken Oslo


Praktisk og betingelser

Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis på forespørsel
Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs

Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804