Innhold

NHO Kurs: Lokale lønnsforhandlinger

 • 9. mai 2019Kl. 09:00–13:00
 • Bø Hotell, Bø i Telemark Gullbringvegen 32, Bø i Telemark
 • NHO medl kr. 2000 Ikke NHO medl kr. 4000 (Priser eks mva)

Hvordan skape en felles forståelse for hva som er et riktig resultat i de lokale lønnsforhandlingene? Dette kurset skal gi innsikt i hvilke forberedelser bedriften må prioritere før lokale forhandlinger og hvordan man kan gjennomføre en god forhandlingsprosess.

Den lokale forhandlingsretten er hjemlet i de ulike overenskomstene.
Bedrifter som er bundet av tariffavtale, skal tilrettelegge for at de tillitsvalgte kan forhandle lønn på vegne av sine medlemmer. Bedrifter uten tariffavtaler bør også ha gode prosesser for lokale forhandlinger.  

Dette kurset skal gi innsikt i hvilke forberedelser bedriften må prioritere før lokale forhandlinger og hvordan man kan gjennomføre en god forhandlingsprosess.

Dette går vi særlig gjennom på kurset
 • Forhandlingsprosessens fire faser
 • Forberedelser, Åpning, Gjennomføring, Avslutning
 • Fire kriterier som grunnlag for lønnsforhandlinger
  Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter

Kurset passer for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlig.

Praktisk og betingelser
 • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis.
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
 • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift.
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs.
Om kursholdere Helene Marie Naper

Advokat | NHO Vestfold og Telemark

Bakgrunn:
•Advokat/rådgiver i NHO Telemark siden 2007
•Advokat/rådgiver i KA 2005-2007
•Advokat/advokatfullmektig/rådgiver i NHO Oslo Forhandlingsavdelingen 1996-2004
•Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996

 

Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804