Innhold

NHO Kurs: Nedbemanning

  • 19. sep 2019Kl. 12:00–15:00
  • Frich's Wood Hotel, Brummundal Nils Amblis veg 1A (Tårnvegen), Brumunddal
  • NHO medlem Kr 1950 Ikke NHO-medl Kr 3900 (Priser eks mva)

Loven setter klare føringer til arbeidsgiver om hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer du sjansen for feilaktig beslutninger og opprivende konflikter.

Kurset tar for seg reglene rundt nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov.

Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanning ved din bedrift på en korrekt måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med de ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.
Den siste tids rettspraksis rundt ansiennitetsprinsippet blir også behandlet.

Dette går vi gjennom på kurset 

Nedbemanning - skritt for skritt 
Forankring i styret eller annet rett organ 
Drøftelser med de tillitsvalgte 
Spesialregler for masseoppsigelser og større virksomheter 
Beslutning om nedbemanning 
Informasjon til de ansatte 
Individuelle drøftingsmøter 
Oppsigelser 
Etter oppsigelsen 

Kursholder Frode Berntsen, NHO Innlandet

Advokat | NHO Innlandet

  

Praktisk og betingelser
  • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
  • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs 
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804