Innhold

NHO Kurs: Oppsigelse og avskjed

Hva kan arbeidsgiver gjøre når en arbeidstakers utførelse av arbeidet er mangelfull? Og hvordan skal arbeidsgiver gå fram i en slik situasjon?

Ved å gjøre seg kjent med regelverket for oppsigelse og avskjed på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.
Dette kurset gir en grundig innføring i regelverket.

I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv. 

Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Oppfølging av ansatte
 • Valg av reaksjon:
  Advarsel
  Suspensjon
  Oppsigelse
  Avskjed
 • Dokumentasjonskrav
 • Sluttavtaler
Kursholder Fredrik Mohn Lian

Advokat,  NHO Advokattjenester

Praktisk og betingelser

 • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis etter ønske
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
 • Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804