Innhold

NHO Kurs: Sykefravær - hva er arbeidsgivers handlingsrom?

 • 3. okt 2019Kl. 12:00–15:00
 • NHO Trøndelag, Trondheim Olav Tryggvasons Gate 24, Trondheim
 • NHO medlem Kr 1950 Ikke NHO-medl Kr 3900 (Priser eks mva)

Ansatte blir av og til fraværende fra jobben over kort eller lenger tid på grunn av sykdom. Fraværet kan ha gode grunner, men det skjer også at arbeidsgiver opplever fravær som ikke har akseptable forklaringer. Må arbeidsgiver alltid godta en sykemelding?

Dette kurset viser deg hvilke juridiske forhold som gjelder ved sykefravær. Kurset gir en gjennomgang av klassiske problemstillinger som oppstår i tilknytning til ansattes sykefravær og hvordan du som arbeidsgiver bør gå frem for å håndtere sykefravær på en best mulig måte. 
Hvilke krav gjelder til varsel og dokumentasjon? Og når kan man si opp en sykemeldt arbeidstaker?

Dette går vi særlig gjennom på kurset
 • Sykdom som fraværsgrunn - grensen for legitimt sykefravær
 • Varsling og dokumentasjon
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Hvordan bestride sykemelding ved mistanke om ulovlig fravær?
 • Oppfølging- og tilrettelegging ved sykefravær
 • Oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker

Kursholder Benedikte Morberg Forslund, NHO Trøndelag

Advokat | NHO Trøndelag

 
Praktisk og betingelser
 • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis etter ønske.
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
 • Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift.
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs.
 Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804