Innhold

NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

 • 11. okt 2019Kl. 09:00–12:00
 • NHO Agder, Kristiansand Kjøita 6, Kristiansand S
 • NHO medlem Kr 1950 Ikke NHO-medl Kr 3900 (Priser eks mva)

Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter? En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.

Bedriften og de tillitsvalgte opptrer imidlertid også som samarbeidspartnere som har felles mål i en sunn økonomi, trygge arbeidsplasser, godt og utviklende arbeidsmiljø.
God kunnskap om reglene og trygghet i rollen er avgjørende.

Gjennom å forstå og praktisere Hovedavtalens innhold, både reglene og formålene og målsettingene, vil du bli trygg i rollen som forhandler og som leder av medarbeiderdrevet innovasjon.

Dette går vi gjennom på kurset
 • Tariffrettslige begreper
 • Roller og opptreden. Rettigheter og plikter
 • Samarbeid for å utvikle bedriften. Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Informasjon samarbeid og medbestemmelse
 • Bedriftens egne avtaler "protokoller" – særavtaler og styringsrett
 • Behandling av tvister – oppsett av uenighetsprotokoller
 • Hvordan unngå tvister
 • Hvordan jobbe sammen om forbedring og økt lønnsomhet

Om kursholder Helene Marie Naper

Advokat | NHO Vestfold og Telemark

Bakgrunn:

 • Advokat/rådgiver i NHO Telemark siden 2007
 • Advokat/rådgiver i KA 2005-2007
 • Advokat/advokatfullmektig/rådgiver i NHO Oslo Forhandlingsavdelingen 1996-2004
 • Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996
 
Praktisk og betingelser
 • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis på forespørsel
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
 • Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804