Innhold

Webinar: Innrapportering av årsoppgaven - steg for steg

  • 24. feb 2020Kl. 10:00–10:45
  • Gratis

I dette webinaret vil vi gå igjennom hvordan man innleverer årsoppgaven samt gi en utfyllende forklaring av hva som skal innrapporteres.

Hvert år innleverer alle medlemmene i NHO en årsoppgave som inneholder informasjon om bedriftens lønn, omsetning, årsverk, samt en gjennomgang av eventuelle tariffavtalekoblinger. Dette er obligatorisk for alle og danner grunnlaget for kontingentberegning mm. Innleveringsfristen for årsoppgaven er 28.februar.

I dette webinaret vil vi gå igjennom hvordan man innleverer årsoppgaven samt gi en utfyllende forklaring av hva som skal innrapporteres. For å få utbytte av webinaret ber vi deg sikre at du allerede har tilgang til Arbinn, da årsoppgaven innleveres digitalt.

Ta gjerne kontakt med Medlemssenteret på forhånd (medlem@nho.no) dersom du trenger bistand med dette.

Charlotte Brinchmann Finstad, Medlemssenteret