Innhold

Webinar om rett til redusert og tilpasset arbeidstid

  • 9. jun 2022Kl. 09.00–10.30
  • kr 1.250/1.700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 8. juni 2022

Mange bedrifter opplever at arbeidstakere melder inn ønske om tilpasning av arbeidstiden, enten på midlertidig eller permanent basis. Lovverket gir åpning for flere grunnlag som gir arbeidstakere slike rettigheter

Advokat Frode Berntsen, NHO Innlandet

Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å avvise dette, jf. at slike ordninger ikke skal innebære «vesentlige ulemper» for arbeidsgiver.

I kurset gjennomgår vi blant annet:

  • Grunnlagene i arbeidsmiljøloven som gir rett til redusert arbeidstid.
  • Hva kreves for at arbeidsgiver kan avslå en slik søknad, hva anses som «vesentlig ulempe» for virksomheten?
  • Arbeidsgivers saksbehandling av denne type saker.
  • Tvistebehandling.
  • Behovet bortfaller – hvilke rettigheter/plikter har partene. Fortrinnsrett.    

 

Advokat Frode Berntsen fra NHO Innlandet leder webinaret