Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Webinar om Saksbehandling av personalprosesser for HR og ledere

  • 30. nov 2023Kl. 09.00–11.00
  • kr 1.600/2.100 + mva for medlemmer/ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist 29. november 2023

Riktig saksbehandling og dokumentasjon er helt avgjørende for å gjennomføre gode og effektive prosesser.

HR og ledere må kunne lede og saksbehandle krevende personalprosesser ved:
• permitteringer, oppsigelser, stillingsendringer ved omorganisering og rasjonaliseringer
• forhandlinger og drøftinger med tillitsvalgte om blant annet innleie og arbeidstidsordninger

Riktig saksbehandling og dokumentasjon er helt avgjørende for å gjennomføre gode og effektive prosesser. Det er også helt avgjørende som grunnlag for å kunne vinne frem i en evt. arbeidstvist/sak.

Her er kurset for deg som vil bli trygg i arbeidsrettslig saksbehandling,
vi gjennomgår:
• Advarsel, grunnlag, utforming og overlevering
• Utvelgelse etter kriterier, hvordan bevise vurderingene som er gjort
• Gjennomføring av individuelle drøftingsmøter etter arbeidsmiljøloven § 15-1 med referat
• Gjennomføring av oppsigelse og endringsoppsigelse
• Drøftinger med tillitsvalgte etter hovedavtalen
• Forhandlinger med tillitsvalgte etter overenskomst og arbeidsmiljøloven


Målgruppe: HR, ledere og mellomledere


Webinaret ledes av NHO-advokatene Helene M. Naper og Anette Eckhoff