Innhold

NHO Kurs: Pensjonskonto og AFP

Artikkel

Pensjon er et viktig tema, både for ansatte og bedrifter. Med et nytt forslag om egen pensjonskonto og et stort fokus på AFP (avtalefestet pensjon) er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

På dette kurset vil vi gjennomgå lovforslaget om egen pensjonskonto, som ble sendt til Stortinget i desember 2018. Målet med egen pensjonskonto er å samle pensjonskapital fra ulike arbeidsforhold og dermed bidra til en mer effektiv forvaltning av pensjonsmidler. Hva er egentlig egen pensjonskonto og hva innebærer forslaget for bedriftene og deres ansatte? 

Det blir også gitt en innføring i AFP-ordningen i privat sektor og vilkårene som må være oppfylt for at en ansatt skal kunne få innvilget AFP. Vi vil videre gjennomgå noen typiske "fallgruver" som det viktig å være bevisst på, også som arbeidsgiver. 

Målet med kurset er du skal bli oppdatert og opplyst om to sentrale og aktuelle temaer innen pensjon.

Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Pensjonskonto og AFP

 1. 27. februar 2019,

  NHO - Næringslivets Hus, Oslo

  NHO Kurs: Pensjonskonto og AFP

  Pensjon er et viktig tema, både for ansatte og bedrifter. Med et nytt forslag om egen pensjonskonto og et stort fokus på AFP (avtalefestet pensjon) er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

 2. 21. mars 2019,

  Mølla Hotell, Lillehammer

  NHO Kurs: Pensjonskonto og AFP

  Pensjon er et viktig tema, både for ansatte og bedrifter. Med et nytt forslag om egen pensjonskonto og et stort fokus på AFP (avtalefestet pensjon) er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

 3. 5. juni 2019,

  Quality Hotel Grand, Kongsberg

  NHO Kurs: Pensjonskonto og AFP

  Pensjon er et viktig tema, både for ansatte og bedrifter. Med et nytt forslag om egen pensjonskonto og et stort fokus på AFP (avtalefestet pensjon) er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.