Innhold

NHO Kurs: AFP og pensjon

Artikkel

Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

Dette kurset vil gi en innføring i AFP-ordningen i privatsektor, og målet med kurset er du skal få en bedre forståelse for ordningen og vilkårene som må være oppfylt for at en ansatt skal kunne få innvilget AFP. Videre vil du bli klar over typiske "fallgruver" som det viktig å være bevisst på, også som arbeidsgiver. I tillegg vil det gi  en oversikt over rammene for utredningen av en fremtidig AFP, som avtalt i lønnsoppgjøret i år. 

Dette går vi gjennom på kurset
  • Hva er AFP og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hvilke bedrifter og ansatte er omfattet av AFP-ordningen
  • Vilkårene for AFP
  • Noen særlig problemstillinger:
    - AFP ved omstilling og sluttpakker  
  • - AFP ved utstasjonering
  • -  AFP ved utleie
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: AFP - hva er privat avtalefestet pensjon?