Innhold

NHO Kurs: Arbeidsforhold fra start til slutt

Artikkel

Har din bedrift en strategi for å utvikle dine medarbeidere? Kan god ledelse og ett bevisst forhold til dine medarbeideres kompetanse, gi deg ett fortrinn?

Gjennom god innsikt av medarbeidernes kompetanse og best mulig utnyttelse av denne i forhold til bedriftens målsettinger, kan de bedriftene med best evne til å anvende denne kunnskapen- både strategiske og kommersielt- vise til de beste resultater på gode prestasjoner som skaper verdier for virksomheten.

Målet med dette kurset er å gi en praktisk innføring i hvordan etablere en strategi for å utvikle  dine medarbeidere.

 Dette går vi gjennom på kurset:
  • Strategi og mål- hvilken arbeidsgiver ønsker vi å være?
  • Rekruttering og onboarding av nye medarbeidere
  • Kompetanse og utvikling av medarbeidere forankret i bedriftens strategi og mål
  • Omstilling- og endringsprosesser
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Arbeidsforhold fra start til slutt