Innhold

NHO Kurs: Arbeidsgivers styringsrett

Artikkel

Ikke sjelden oppstår spørsmål om arbeidsgiver kan bestemme noe i et arbeidsforhold. Kan arbeidsoppgaver endres, kan arbeidsstedet flyttes eller kan arbeidsmetodikken legges om?

Styringsretten er sentralt i ethvert arbeidsforhold og gir arbeidsgiver adgang til ensidig å treffe en rekke beslutninger som har direkte og indirekte får betydning for arbeidsforholdet og dermed den enkelte ansatte.

Styringsretten er likevel underlagt en rekke viktige begrensninger gjennom lov, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen.

 Kurset gir en grundig og praktisk rettet innføring i styringsrettens rekkevidde;
  • Hva kan arbeidsgiver beslutte i kraft av styringsretten?
  • Hvordan skal arbeidsgiver går frem før beslutningen tas?
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Arbeidsgivers styringsrett