Innhold

NHO Kurs: Konflikthåndtering

Artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan. Dette kurset gjør deg tryggere på hvordan du unngår at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktiviteten.

I dette kurset ser vi nærmere på hvordan vi kan forstå konflikter, og håndtere konflikter bedre. Vi ser på konflikter både i et juridisk perspektiv og i et mer relasjonelt perspektiv.

Formålet er øke kunnskapen og forståelsen for hva en konflikt er, og å håndtere konflikter konstruktivt. Vi ser bl.a. på hva som kjennetegner ulike typer konflikter, mer bakenforliggende årsaker til at konflikter oppstår, ulike måter å håndtere konflikter på, og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering.

Dårlig konflikthåndtering stjeler mye energi og ressurser, og kan bidra til et dårlig arbeidsmiljø og dårlig klima på arbeidsplassen.

Hvordan du håndterer en konflikt vil som oftest være avgjørende for om en konflikt vil være konstruktiv eller negativ.

Dette går vi gjennom på kurset

  • Konflikt, vi ser på hva som kjennetegner en konflikt, og ulike typer konflikter
  • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder konflikthåndtering
  • Forholdet til arbeidsgivers styringsrett
  • God saksbehandling av konflikter
  • Ulike aktører som de tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste mv
  • Betydning av rolleforståelse på arbeidsplassen
  • Mekling og forebygging
  • Konstruktiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under: