Innhold

NHO Kurs: Lokale forhandlinger

Artikkel

Hvordan skape en felles forståelse for hva som er et riktig resultat i de lokale forhandlingene?

Den lokale forhandlingsretten er hjemlet i de ulike overenskomstene. Bedrifter som er bundet av tariffavtale, skal tilrettelegge for at de tillitsvalgte kan forhandle lønn på vegne av sine medlemmer. Bedrifter uten tariffavtaler bør også ha gode prosesser for lokale forhandlinger.

Dette kurset skal gi innsikt i hvilke forberedelser bedriften må prioritere før lokale forhandlinger og hvordan man kan gjennomføre en god forhandlingsprosess.

Dette går vi særlig gjennom på kurset

  • Forhandlingsprosessens fire faser:
    Forberedelser, Åpning, Gjennomføring, Avslutning
  • Fire kriterier som grunnlag for lønnsforhandlinger:
    Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter

Kurset passer for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlig.

Etter kurset

Tilgang til praktisk verktøy som sendes ut til deltakere ifm. evalueringen etter gjennomført kurs:

10 ting du må huske når du skal forhandle lønn

Sjekkliste for lokale forhandlinger