Innhold

NHO Kurs: Nye personvernregler

Artikkel

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. De nye reglene får betydning for alle som behandler personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene og det innføres noen nye rettigheter og plikter. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å forberede sin bedrift på de nye kravene. Kurset er delt i tre hoveddeler:

 • Hvem og hva er omfattet av reglene? Begrepsavklaring og grunnleggende om personvern.  
 • Hvilke rettigheter har den som personopplysningene gjelder?
 • Hva bør dere gjøre nå for å møte de nye reglene? Herunder vil vi blant annet gjennomgå:
  • Fra forhåndskontroll til internkontroll
  • Krav til oversikt over behandling av personopplysninger, sletterutiner og avvikshåndtering
  • Krav til risikovurdering
  • Krav til "innebygd personvern" i IKT-systemer
  • Krav til personvernrådgiver
  • Krav til vurdering av personvernkonsekvenser
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under: