Innhold

NHO Kurs: Økonomi for ikke-økonomer

Artikkel

Har du en hverdag hvor du stadig har spørsmål angående økonomiske problemstillinger ? Dette kurset har som mål å gi deg innsikt i begreper og problemstillinger for å gi deg trygghet i økonomiske sammenhenger for din bedrift.

Kurset vil gi deg praktisk kunnskap hvor du lærer hva et regnskap består av og hvilken informasjon du kan hente ut. Fokus vil spesielt være rettet mot gründere og oppstartsbedrifter. 


Aktuelle temaer

• Selskapsformer
• Resultatregnskap vs. Balanseregnskap
• Altinn og rapportering
• Merverdiavgift
• Praktiske tips – hva kan du gjøre selv/hva trenger du hjelp til? 

 

Om kursholder Ellef Strand

Bakgrunn:  Økonom og tverrfaglig utdanning fra Høyskolen i Oslo (Oslo Met). Kjenner økonomihverdagen fra detaljnivå og hele veien til mer strategiske økonomivalg. 

  • Er seniorrådgiver i NHO
  • Jobber med analyse og PowerBI, samt rådgivning i NHO fellesskapet
  • Jobbet med digitalisering av regnskap- og økonomistyring med tilhørende endringsprosesser
  • Erfaring som regnskaps- og administrasjonssjef fra flere virksomheter og bransjer
  • Styreerfaring

NHO Kurs: Økonomi for ikke-økonomer