Innhold

Derfor valgte FREYR Battery NHO Pensjon

Jan Dahm-Simonsen: HR-direktør i batteriselskapet FREYR Battery. Foto: Oda Hveem

Batteriselskapet FREYR Battery er opptatt av bærekraft i alle ledd – også når det gjelder pensjonssparing for de ansatte. Les mer om hvorfor valget falt på NHO Pensjon i Storebrand.

Som medlem av NHO, har FREYR valgt å benytte seg av medlemsfordelen NHO Pensjon. Den gir alle ansatte pensjonsløsning i Storebrand. Per i dag er de 125 ansatte, men planen er at de innen 2026 skal bli totalt 1500 ansatte.

– Vi opplever Storebrand som en seriøs aktør med lang og tro tjeneste. Jeg kjenner godt til Storebrand fra tidligere. De er en av «de store» som har kredibilitet, og vi opplever at de har et apparat som ivaretar kunden, og gjør at man får den støtten og kompetansen man trenger.

Når Storebrand forvalter pensjonspengene på vegne av kundene, vurderes etiske, miljømessige og sosiale forhold i alle selskapene det investeres i.

Storebrand styrer unna selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som på andre måter er involvert i uakseptabel virksomhet. I stedet investeres mer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Dette går hånd i hånd med FREYRs tankegang når det gjelder bærekraft.

Les mer om FREYR på Storebrand.no
Les mer om NHO Pensjon