Innhold

Hvilke muligheter gir NHO Pensjon?

Artikkel

Maskinist på Hurtigruten foran en vegg med verktøy.

Maskinist på Hurtigruten Fotograf: Aksel Jermstad

NHO Pensjon er en komplett, enkel og god løsning for innskuddspensjon. I tillegg til pensjonssparing er det lovpålagte innskuddsfritaket, som sikrer dine ansatte fortsatt sparing til pensjon om de blir uføre, alltid inkludert i ordningen.

Automatisk tilpasset risiko

Oppstartprofilen for alle ansatte er Anbefalt pensjon. Med denne spareløsningen sørger Storebrand for at pensjonssparingen automatisk blir plassert i en risikoprofil som er tilpasset den ansattes alder, uten at den ansatte selv trenger å gjøre noe. De som ønsker det kan selv velge risikoprofil, om de ikke ønsker Anbefalt pensjon.

To sett spareprofiler

Bedriften har valget mellom to ulike sett av profiler (indeks og pensjonsprofiler), som de ansattes pensjonsmidler investeres i. Profilene består av rentepapirer og aksjer med varierende fordeling. Pensjonsprofilene inkluderer i tillegg investeringer i eiendom og private equity. Har bedriften valgt indeksprofiler kan den ansatte velge mellom fire risikoprofiler. Er pensjonsprofiler valgt, kan den ansatte velge mellom fem risikoprofiler.  

Andre produkttilvalg 

I tillegg til alderspensjon, kan bedriften velge å tegne uførepensjon og etterlattepensjon med gode betingelser gjennom NHO Pensjon. Det kan også kobles til egne pensjonsavtaler for ledere og andre spesialløsninger. Andre forsikringer anbefaler vi at bedriften tegner gjennom NHO Forsikring.