Innhold

Slik ble pensjonssparing en "snakkis" blant de ansatte.

#205

Dette enkle grepet gjorde bedriften mer konkurransedyktig på betingelser. Foto: Jacob Johannes Buchard

Det var ønsket om å tilby de 95 ansatte enda bedre betingelser på jobb som gjorde at den opprinnelig tyske familiebedriften Hörmann Norge i fjor høst så seg om etter en ny pensjonsleverandør.

Kort tid etter har pensjon blitt et hett samtaleemne på kontoret, og daglig leder Svein Sørlie, sier de ansatte viser mer interesse for og ønsker å spare mer i pensjon nå enn før bedriften byttet til Storebrand.

Hvorfor, eller aller mest hvordan, kan man spørre seg. Daglig leder mener å ha forklaringen:
– Storebrand ga oss mulighet til å gjøre de ansatte mer engasjert i pensjon, sier han fornøyd.

Og suksessformelen? Gjøre pensjon tydeligere og mer forståelig overfor de ansatte.
– Det merker vi for eksempel i lønnsforhandlinger. Det er tydelig at pensjon nå har fått en større betydning. De ansatte er i dag minst like opptatt av å øke pensjonssparingen som å forhandle lønn, sier han og applauderer at det stilles høyere krav til bedriften som arbeidsgiver.

– Jeg synes det er helt riktig at de ansatte stiller krav. Vi trengte å øke pensjonssparingen vår for å være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, forteller Sørlie.

– Pensjon spiller en viktig rolle i det å tilby våre ansatte gode betingelser på jobb. Det er jo de ansatte som skal leve opp til Hörmann-kvaliteten. Derfor er det veldig viktig at de blir tatt godt vare på, sier Svein Sørli, daglig leder i Hörmann Norge.

 

#205

– Pensjon spiller en viktig rolle i det å tilby våre ansatte gode betingelser på jobb. Det er jo de ansatte som skal leve opp til Hörmann-kvaliteten. Derfor er det veldig viktig at de blir tatt godt vare på, sier Svein Sørli, daglig leder i Hörmann Norge.

Får gunstige betingelser gjennom NHO Pensjon

Hörmann er medlem i Norsk Industri, den største landsforeningen i NHO. Derfor kunne de benytte seg av tilbudet for tjenestepensjon med svært gode betingelser, som NHO har forhandlet frem hos Storebrand.

– I tillegg har Storebrand en veldig bra nettløsning, noe som er viktig for oss, ettersom vi ønsket å involvere de ansatte i større grad, sier Sørlie.

Han forteller at de ansatte nå bruker nettløsningen til Storebrand aktivt for å se på- og velge hvor offensiv spareprofil de vil ha.

– Jeg tror pensjon har blitt mye tydeligere for de ansatte. Nå hører vi at de diskuterer internt med hverandre. Det virker som om de ansatte nå har lettere for å forstå verdien av en god pensjon og kan stille krav deretter.

Pensjon på anbud

I dag teller bedriften 95 ansatte fordelt på fem avdelinger – fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. For å kunne forvalte de ansattes pensjon på best mulig måte, gjør Hörmann jevnlige vurderinger av markedet.

– Med pensjon gjør vi det litt som med andre store innkjøp, med en vurdering hvert andre eller tredje år. Da har vi flere leverandører inne og vurderer de forskjellige tilbudene opp mot hverandre, forteller Sørlie.

 

I fjor ble Storebrand for første gang tatt med inn i miksen.
– Da kom betingelsene med NHO-avtalen opp, der det er forhandlet frem et veldig godt prisnivå.

- Slik skapte de momentum rundt pensjon

Og dermed startet overgangen til en ny pensjonsleverandør – der nettopp ønsket om å øke de ansattes engasjement spilte en stor rolle.

Etter at Storebrand hadde tatt seg av det meste av formalitetene i selve byttet, ble det lagt inn iherdig arbeid for at de ansatte skulle involveres i overgangen. – Vi ville skape momentum rundt pensjon, heller enn at dette bare skulle være et bytte de ansatte tilfeldigvis hørte om, forteller Sørlie.

– Som på mange andre arbeidsplasser var det veldig få av våre ansatte som kunne mye om pensjon i utgangspunktet. Vi så på byttet til Storebrand som en mulighet til å engasjere de ansatte mer, fortsetter han.

Derfor tok Hörmann med seg representanter fra Storebrand på møter i alle bedriftens avdelinger for å forklare hvorfor byttet skulle finne sted.

I tillegg ble det vist en presentasjon for de ansatte, etterfulgt av et tilbud om en-til-en-samtaler – der de ansatte kunne stille spørsmål om pensjon til en representant fra Storebrand.

Slik har Hörmann Norge og Storebrand sammen på få måneder gjort pensjonssparing til et hett tema i gangene hos garasjeportprodusenten.