Innhold

Kompetanseheving for permitterte og ledige under koronapandemien

NHO oppfordrer bedriftene til å holde god kontakt med ansatte som er permitterte, og til å informere om mulighetene for kompetansepåfyll under koronapandemien.

Opplæring og utdanning bidrar til å opprettholde kompetanse og aktivitet blant permitterte og ledige, og kan være viktig for å fremme nødvendig omstilling i arbeidslivet. Langvarig passivitet øker også sjansene for varig utenforskap. Derfor er det viktig å oppmuntre permitterte og ledige til å benytte de mulighetene som finnes for kompetanseheving.

Adgang til å kombinere dagpenger og opplæring/utdanning

Hovedregelen er at man ikke har rett til å motta dagpenger når man gjennomgår utdanning eller opplæring, jf. folketrygdloven § 4-6. Det finnes likevel et regelverk som legger til rette for å kombinere utdanning med dagpenger under gitte forutsetninger, og forutsatt at mottakeren søker til NAV.  

Les mer om hvem som har rett til å beholde dagpenger under utdanning og hva man må gjøre. 

Kompetansetilbud

Parallelt med endringer i regelverket er kompetansetilbud som kan være relevante under permittering og ledighet videreutviklet:

 • Bransjeprogrammene for kompetanse: Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Det er nå ti bransjeprogram med ulike tilbud innenfor:
  • bygg-/industribransjen
  • reiselivsbransjen
  • frisørbransjen
  • elektro- automasjon- fornybar- og kraftnæringen
  • anleggsbransjen
  • detalj-/faghandel
  • mat- og drikkevareindustrien
  • olje- gass- og leverandørindustrien
  • maritim sektor
  • kommunal helse og omsorgssektor
 • Utdanning.no: Utdanning.no gir deg en oversikt over nettbaserte kurs og utdanning.
Permitteringer må vurderes løpende

Det er ellers viktig at bedriftene løpende vurderer om det er saklig grunn til å opprettholde en permittering. Les mer om hvor lenge en permittering kan vare.

Les mer om permittering

Personer som trenger karriereveiledning, kan kontakte Kompetanse Norge for gratis karriereveiledning, eller få bistand til å få ny jobb via Nav eller bemanningsbedrifter.

Nyttige lenker