Innhold

Kompetanseheving for permitterte og ledige under koronapandemien

Artikkel

NHO oppfordrer bedriftene til å holde god kontakt med ansatte som er permitterte, og til å informere om mulighetene for kompetansepåfyll under koronapandemien.

Opplæring og utdanning bidrar til å opprettholde kompetanse og aktivitet blant permitterte og ledige, og kan være viktig for å fremme nødvendig omstilling i arbeidslivet. Langvarig passivitet øker også sjansene for varig utenforskap. Derfor er det viktig å oppmuntre permitterte og ledige til å benytte de mulighetene som finnes for kompetanseheving.

Adgang til å kombinere dagpenger og opplæring/utdanning

Som et midlertidig tiltak under koronapandemien, innførte regjeringen fra 20. april 2020 en ordning hvor man kan kombinere opplæring og utdanning med dagpenger uten søknad. Den midlertidige ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring.

Regjeringen har også foreslått en permanent ordning for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Dette forslaget er nå på høring (regjeringen.no)

Kompetansetilbud

Parallelt med endringer i regelverket er kompetansetilbud som kan være relevante under permittering og ledighet videreutviklet:

 • Bransjeprogrammene for kompetanse: Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Det er nå ti bransjeprogram med ulike tilbud innenfor:
  • bygg-/industribransjen
  • reiselivsbransjen
  • frisørbransjen
  • elektro- automasjon- fornybar- og kraftnæringen
  • anleggsbransjen
  • detalj-/faghandel
  • mat- og drikkevareindustrien
  • olje- gass- og leverandørindustrien
  • maritim sektor
  • kommunal helse og omsorgssektor
 • Delingsdugnaden: NHO har i samarbeid med flere bedrifter gått sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Delingsdugnaden gir permitterte og arbeidsledige gratis tilgang til digitale læringstjenester.
 • Utdanning.no: Utdanning.no gir deg en oversikt over nettbaserte kurs og utdanning.
Permitteringer må vurderes løpende

Det er ellers viktig at bedriftene løpende vurderer om det er saklig grunn til å opprettholde en permittering. Les mer om hvor lenge en permittering kan vare.

Les mer om permittering

Personer som trenger karriereveiledning, kan kontakte Kompetanse Norge for gratis karriereveiledning, eller få bistand til å få ny jobb via Nav eller bemanningsbedrifter.

Nyttige lenker