Innhold

Kompetanseheving for permitterte og ledige under koronapandemien

NHO oppfordrer bedriftene til å holde god kontakt med ansatte som er permitterte, og til å informere om mulighetene for kompetansepåfyll under koronapandemien.

Opplæring og utdanning bidrar til å opprettholde kompetanse og aktivitet blant permitterte og ledige, og kan være viktig for å fremme nødvendig omstilling i arbeidslivet. Langvarig passivitet øker også sjansene for varig utenforskap. Derfor er det viktig å oppmuntre permitterte og ledige til å benytte de mulighetene som finnes for kompetanseheving.

Adgang til å kombinere dagpenger og opplæring/utdanning

Hovedregelen er at man ikke har rett til å motta dagpenger når man gjennomgår utdanning eller opplæring, jf. folketrygdloven § 4-6. I forbindelse med koronapandemien ble adgangen til å kombinere dagpenger og utdanning midlertidig utvidet frem til 1. oktober 2021. Fra 1. oktober 2021 innføres det et nytt regelverk som legger til rette for å kombinere utdanning med dagpenger under gitte forutsetninger, og forutsatt at mottakeren søker til NAV.  

Les mer om hvem som har rett til å beholde dagpenger under utdanning, hva man må gjøre og hvilke overgangsregler som gjelder for de som allerede har fått innvilget dagpenger i tråd med reglene som gjaldt frem til 1. oktober 2021. 

Kompetansetilbud

Parallelt med endringer i regelverket er kompetansetilbud som kan være relevante under permittering og ledighet videreutviklet:

 • Bransjeprogrammene for kompetanse: Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Det er nå ti bransjeprogram med ulike tilbud innenfor:
  • bygg-/industribransjen
  • reiselivsbransjen
  • frisørbransjen
  • elektro- automasjon- fornybar- og kraftnæringen
  • anleggsbransjen
  • detalj-/faghandel
  • mat- og drikkevareindustrien
  • olje- gass- og leverandørindustrien
  • maritim sektor
  • kommunal helse og omsorgssektor
 • Delingsdugnaden: NHO har i samarbeid med flere bedrifter gått sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Delingsdugnaden gir permitterte og arbeidsledige gratis tilgang til digitale læringstjenester.
 • Utdanning.no: Utdanning.no gir deg en oversikt over nettbaserte kurs og utdanning.
Permitteringer må vurderes løpende

Det er ellers viktig at bedriftene løpende vurderer om det er saklig grunn til å opprettholde en permittering. Les mer om hvor lenge en permittering kan vare.

Les mer om permittering

Personer som trenger karriereveiledning, kan kontakte Kompetanse Norge for gratis karriereveiledning, eller få bistand til å få ny jobb via Nav eller bemanningsbedrifter.

Nyttige lenker