Innhold

Slik forhandler du lønn - 10 gode råd

Lønnsforhandling. Kvinne og mann diskuterer over et bord utendørs.

Vi har utarbeidet noen råd i forkant av lokale forhandlinger.

  1. Involver tillitsvalgte. Legg opp til en god og effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter.

  2. Lær av tidligere oppgjør. Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften og virkningsdato for tilleggene. Hva kan forbedres?

  3. Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg. Dette er maks tre personer fra hver av partene.

  4. Presenter bedriftens virkelighet. Forbered en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon, slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet.

  5. Legg frem krav. De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

  6. Forhandlingene skal være reelle. Begge parter må ta og gi for å komme frem til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

  7. Ledelsen bestemmer. Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig.

  8. Fordeling av lønnstillegg. Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering, basert på kjente kriterier. Fordeling av lønnstilleggene er et forhandlingstema når det foreligger kollektive satser.

  9. Skriftlig protokoll. Den undertegnes av begge parter.

  10. Involvering av organisasjonene. I noen tilfeller kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonene til behandling, eller gjennomføre nedsatt arbeidstempo. Sjekk med din landsforening om dette.
Les mer om lønnsforhandlinger og tariff

Sjekkliste for lokale lønnsforhandlinger
NHOs tariffavtaler
Alt om tariff
Alt om lønn

Ord og uttrykk som kan oppstå i et lønnsoppgjør.