Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

14. Vekteroverenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.08.20
 • Konflikt start: 16.09.20
 • Utløp mekling: 15.09.20
 • Plass oppsigelse: 27.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 25.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

228. Vekteroverenskomsten - Parat

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.08.20
 • Konflikt start: 16.09.20
 • Utløp mekling: 15.09.20
 • Plass oppsigelse: 27.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 26.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

81. Tannteknikeroverenskomsten

NHO Service og Handel

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 16.09.20
 • Frist uravstemning: 15.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 16.09.20

487. AMB-overenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 01.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18

10. Renholdsoverenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 15.10.20
 • Virkning fra: 01.05.18

390. Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.10.20
 • Virkning fra: 01.05.18

308. Bensinstasjoner-HK

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18

301. Parkeringsselskaper

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 27.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18

13. Tunnel-, bom-og bruselskaper

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.11.20
 • Virkning fra: 01.04.18

325. Ambulansefirmaene -YS/Delta

NHO Service og Handel

Ikke startet

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.11.20
 • Virkning fra: 01.04.18