Innhold

Lønn

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på.

 1. Artikkel

  Din bedrifts lønnspolitikk

  En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".

 2. Artikkel

  Slik innføres et lønnssystem

  Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra?

 3. Artikkel

  Bonusordninger

  Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

 4. Artikkel

  Individuelle lønnsvurderinger

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

 5. Artikkel

  NHOs tariffavtaler

  Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

 6. Artikkel

  Lønnsstatistikk NHO

  Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,9 % fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015. Tilsvarende tall for fjoråret var 3,3 %. Funksjonærstatistikken for 2016 publiseres 27. april 2017.

 7. Artikkel

  Stillingsvurdering

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.