Innhold

Lønn

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på.

Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent.

 1. Artikkel, Lønn og tariff

  Skatteregler for gaver til ansatte

  Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?

 2. Artikkel

  Slik innføres et lønnssystem

  Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra? Last ned NHOs veileder om lønnssystemer i bedriften her.

 3. Artikkel

  Din bedrifts lønnspolitikk

  En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".

 4. Artikkel

  NHOs tariffavtaler

  Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

 5. Artikkel

  Bonusordninger

  Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

 6. Artikkel

  Individuelle lønnsvurderinger

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

 7. Artikkel

  Stillingsvurdering

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

 8. Artikkel

  Lønnsstatistikk NHO

  Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent.

Tariff- og lønnsforhandlinger

På jakt etter mer informasjon om f.eks hovedoppgjør, frontfagsmodellen, overheng og lokale lønnsforhandlinger?

Gå til tariff- og lønnsforhandlinger

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema