Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Artikkel

Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent. Lønnsstatistikk for 2017 forventes klar i april/mai.

Statistikker

  • Funksjonærstatistikk 2016

    Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer i NHO-området og ulike stillinger.

  • Spredningstabeller 2016

    Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2016.

  • The earning statistics for white collars 2016

    This publication gives an overview of average monthly earnings within different industries and occupation based on NHOs member registry of enterprises.

Beregnet årslønnsvekst er basert på lønnsvekst per 1. oktober og gjennomsnittlig tidspunkt for lønnsregulering.