Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Artikkel

Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,9 % fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015. Tilsvarende tall for fjoråret var 3,3 %.

Beregnet årslønnsvekst er basert på lønnsvekst per 1. oktober og gjennomsnittlig tidspunkt for lønnsregulering.