Innhold

Individuell pensjonssparing,  IPS

Artikkel

Eldre par på benk

Privat pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS) er et nytt spareprodukt rettet mot privatpersoner.

1. november 2017 ble individuell pensjonssparing lansert.  IPS retter seg mot privatpersoner, og arbeidsgiver eller arbeidsforhold har ingen rolle i IPS.

Hva er IPS?

  • Ett spareprodukt hvor du kan spare inntil 40 000 kroner i året
  • Skattefordel på 9 600 kroner ved full sparing (24 % av årets sparebeløp)
  • Pengene kan tas ut fra fylte 62 år
  • Sparesaldoen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak (24 %)
  • Ingen formueskatt eller beskatning på avkastning underveis
  • Utbetalingstid på minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Du velger selv når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis
  • Det er mulig å flytte avtalen mellom leverandører

Spar det du klarer

Den nye IPS-ordningen legger til rette for at du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Gjør du det, får du 9 600 kroner igjen på skatten til neste år, altså 24 prosent fradrag i alminnelig inntekt. Det vil si: For hver 1000-lapp du sparer, får du 240 kroner igjen på skatten neste år. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).

Du kan selv velge hvor mye du vil spare. Sparer du for eksempel en tusenlapp hver måned, får du igjen 2 880 kroner igjen på skatten hvert år du setter inn nye penger.

Behovet for å spare til pensjon på egen hånd

På grunn av økende levealder i befolkningen og innføringen av ny modell for alderspensjon i folketrygden har de fleste behov for også å spare noe til pensjon på egen hånd.

Men du må ta et valg. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Du kan selv velge når du vil slutte å spare, eller om du vil justere sparebeløpet underveis, men du kan altså ikke begynne å bruke sparepengene før du fyller 62 år. Sparer du langsiktig i bank eller andre fond og spareløsninger, har du som regel alltid mulighet til å ta ut pengene når som helst.

Kun dersom du blir ufør, kan du få ut pengene før du blir 62 år

Sett deg inn i regelverket

Hvorvidt det vil lønne seg å opprette en IPS-avtale vil avhenge av mange faktorer, blant annet alder, skatteposisjon, sparehorisont og kostnader til leverandøren av produktet. Vi anbefaler derfor at man setter seg godt inn i regelverket og alternative sparemåter, før en slik beslutning tas.