Innhold

Offentlig tjenestepensjon

Veiarbeid i en bygate. Foto.

Offentlig tjenestepensjon omfatter ansatte i stat og kommune. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter.

De offentlige tjenestepensjonsordningene gir rett til en ytelsespensjon med en såkalt bruttogaranti på 66 % av lønn. Offentlig tjenestepensjon er, i motsetning til private tjenestepensjoner, ikke tilpasset pensjonsreformen, som kom i 2011. 

I forkant av lønnsoppgjøret i 2016 laget en arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet en rapport om mulige fremtidige løsninger for offentlig tjenestepensjon. Dette arbeidet er ikke sluttført.

Les mer om NHOs syn på offentlig tjenestepensjon på nho.no

Pensjonsreformen

Positivt om offentlig pensjon

Forslag til ny offentlig pensjon