Innhold

Kan korona (covid-19) godkjennes som yrkessykdom?

Spørsmål og svar

Ja, under visse betingelser. Regjeringen informerte 7. april 2020  (regjeringen.no) om endringer i yrkesskadereglene i folketrygden. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå blir sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Regjeringen skriver videre i sin pressemelding at de nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.