Innhold

Dette er likebehandlingsprinsippet

Mennesker snakker sammen i møte

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.

Kravet om likebehandling fremgår av arbeidsmiljølovens § 14- 12 a). Når man skal vurdere hvilke vilkår den innleide arbeidskraften ville hatt som direkte ansatt, vil det i mange tilfeller da være naturlig å ta utgangspunkt i hva vedkommende ville fått ved en direkte midlertidig ansettelse i bedriften.

I denne veilederen vil vi gjennomgå viktige spørsmål og svar i tilknytning til likebehandlingskravet.

  1. Hva omfattes av lønnsbegrepet?
  2. Hvilke vilkår omfattes av likebehandlingsprinsippet?
  3. Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?
  4. Hva med andre ytelser?
  5. Hva med kost og losji?
  6. Hva omfattes av "utgiftsdekning"?
  7. Minstelønn og utenbys tillegg
  8. Hva betyr likebehandling med hensyn til arbeidstid og pauser/hvileperioder?
  9. Hva med ferietid, feriepenger og helligdager?
  10. Hva med "goder og tjenester"?

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.