Innhold

Man må ha en produksjon eller aktivitet i bedriften som passer med læreplanmålene i faget. I tillegg må det være en i bedriften som har kompetanse i faget og kan være faglig leder, enten ved å selv ha fagbrev, eller ha lang og allsidig praksis i faget (vanligvis 6 år)