Innhold

Karantene - informasjon for bedrifter

Illustrasjon av to som jobber hjemme.

Personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Illustrasjon: iStock.

Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Regjeringen oppfordrer til å unngå unødvendige utenlandsreiser, og skjerper karanteneregler og innreiserestriksjoner før påske. Ventekarantene nasjonalt innføres fra 29. mars 2021. Denne artikkelen gir deg en kortfattet oversikt over reglene.

Karanteneplikt i 10 døgn gjelder som hovedregel for personer ved nærkontakt med smittet person.

På nasjonalt nivå innføres ventekarantene for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. Les mer om ventekarantene på regjeringen.no

Bedrifter må være oppmerksomme på at regjeringen fra 29. mars innfører innreisekarantene på karantenehotell for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som returnerer fra unødvendig utenlandsreise. Nødvendig reise er arbeidsreise bekreftet av arbeidsgiver. Den reisende må kunne fremlegge en bekreftelse om dette fra arbeidsgiver, jf rundskriv G12/2021 om karantenehotell.

Ikke reis på unødvendige fritidsreiser til utlandet nå, er den sterke oppfordringen i en pressemelding fra regjeringen. Ved retur til Norge, er det flere regler du må forholde deg til, som blant annet å vise frem koronatest tatt 24 timer før ankomst, obligatorisk karantenehotell og plikt til å teste deg på grensen og å vente på resultatet før du reiser videre. Nekter du å vente til testresultatet er klart, vil du kunne få en betydelig bot.

Innreise til Norge for utlendinger er som bred hovedregel forbudt. Viktige unntak gjelder for bedrifter som har behov for strengt nødvendige utenlanske arbeidstakere. Fra 1. mars kan utlendinger bosatt i Sverige og Finland dagpendle til arbeid i Norge under strengt testregime. Personer som ikke er omfattet av innreiseforbud, er pålagt innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land med høyt antall smittede (røde land). Opphold skal som hovedregel skje på karantenehotell på ankomststed.

Bedrifter som tilbyr sine arbeids- eller oppdragstakere et oppholdssted under karantene, har fått skjerpede krav. Bedriften skal sørge for at oppholdsstedet er godkjent av Arbeidstilsynet. Søknadsplikt og godkjenningskravet trer i kraft 22. februar 2021 (arbeidstilsynet.no). På oppholdsstedet skal det være mulig for arbeids- eller oppdragstakeren å unngå nærkontakt med andre, og personer i karantene skal ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Ved innreise må smittetest være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise. Det er også et krav om smittetest ved ankomst til Norge. Det er fra midnatt natt til 1. april 2021 plikt til å vente på testresultatet på teststasjonen ved grensen

Fullvaksinert helsepersonell som har testet negativt ved ankomst til Norge, og som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, har fritak fra karantene i arbeidstiden. I fritiden gjelder karantenekravet.

For sjøfolk blir det fra 29. mars enklere å gjennomføre testkravene i karantenetiden.

Les mer her

Innreiserestriksjoner (arbinn.no)

Om karantene og isolasjon (HelseNorge)

Covid 19 forskriften (sist endret 26.3.2021)

Forskrift om innreiserestriksjoner (sist endret 17.3.2021)

Rundskriv om karantenehotell G12 (datert 27.3.2021)

Rundskriv om innreiserestriksjoner (G09 datert 17.3.2021)

UDs reiseråd (oppdatert 30.3.2021)

FHIs informasjon om karantene og isolering (oppdatert 29.3.2021)

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no)

Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjennes (arbeidstilsynet.no)

Plikt til å registrere seg ved innreise

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Dette kan gjøres her. 


Lovlige grensepasseringssteder

 Enkelte grensepasseringssteder er ulovlige å bruke grunnet koronarestriksjoner. Få en oversikt over lovlige grensepasseringssteder, og hvilke grupper som kan reise over de ulovlige grensepasseringsstedene.

 

Som medlem har du fri tilgang til:

  • juridisk rådgiving innen arbeidsrett
  • alle veiledere og maler på Arbinn.no
  • webinarer og medlemsmøter fra NHO, myndigheter og foredragsholdere