Innhold

Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller i ferien?

Hvis arbeidstaker blir syk før ferien, kan vedkommende kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret.Er arbeidstaker sykemeldt så lenge at ferien ikke kan avvikles i ferieåret, skal ferien overføres til neste år.

Se hvilke forutsetninger som gjelder: Syk i ferien: Regler for ferieavvikling og sykepenger