Innhold

Stillingsvern: Fastsettelse av lavere aldersgrense enn 72 år

Eldre dame på hjemmekontor

Utgangspunktet er en aldersgrense på 72 år, men bedriftene kan velge å ha en lavere bedriftsintern aldersgrense for opphør av arbeidsforholdet.

Selv om arbeidsmiljøloven setter 72 år som generell aldersgrense, kan bedriften velge å praktisere en lavere, bedriftsintern aldersgrense. Denne kan ikke være lavere enn 70 år.

Grensen  kan likevel være lavere dersom det anses nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, se arbeidsmiljølovens § 15-13 a). Dette er en snever unntaksregel du kan lese mer om her.

Visse vilkår må foreligge for at en bedriftsintern aldersgrense skal være gyldig. For det første må grensen gjøres kjent for arbeidstakerne. Den må praktiseres konsekvent av arbeidsgiver, og arbeidstaker må ha rett til en "tilfredsstillende tjenestepensjonsordning". I denne artikkelen kan du lese mer om hva som ligger i disse vilkårene.

Innhold i veileder: 

  • Hva skal til for at en bedriftsintern aldersgrense er gyldig
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"