Innhold

Oppfølgingsplan

Dette dokumentet er nyttig når arbeidstakers oppfyllelse av arbeidsavtalen ikke er tilfredsstillende, f.eks ved forsinkelse, fravær og forsovelse, manglende prestasjoner, innsats eller resultater.