Innhold

Referat fra drøftelsesmøte med tillitsvalgte - nedbemanning (masseoppsigelse)

Denne malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanninger som omfatter minimum ti arbeidstakere (masseoppsigelser).