Innhold

Rett til å stå i stilling etter en oppsigelse

Bygningsarbeider står ved siden av et stillas med sol i bakgrunnen.

En arbeidstaker som er sagt opp har i mange tilfeller rett til å bli stående i sin stilling så lenge forhandlinger pågår, eller et eventuelt søksmål er rettskraftig avgjort. Formålet med retten til å stå i stilling er å sikre kontinuitet i arbeidsforholdet, slik at en eventuell videreføring av arbeidsforholdet forenkles, samt inntektssikring for arbeidstaker.

Hvem har rett til å stå i stilling?

De fleste arbeidstakere som mener at oppsigelsen ikke er lovlig, kan som hovedregel benytte seg av retten til å stå i stilling. Rettigheten er ikke avhengig av at arbeidstaker har en bestemt stillingsprosent, og den gjelder også for daglig leder. Retten til å stå i stilling gjelder likevel ikke:

  • for ansatte som har fått avskjed
  • ved oppsigelse i prøvetiden
  • for innleide arbeidstakere
  • for midlertidige ansatte

For disse gruppene er hovedregelen snudd. Det betyr at arbeidstaker må få en avgjørelse fra domstolen som gir vedkommende rett til å stå i stilling.

Retten til å stå i stilling gjelder heller ikke for deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV, som sies opp fordi vedkommende skaffes ordinært arbeid, overføres til annet tiltak eller tiltaket avsluttes.

I hvilke perioder kan arbeidstaker stå i stilling?

Det er to ulike situasjoner som kan gi arbeidstaker rett til å stå i stilling:

  1. Ved gjennomføring av forhandlinger ved uenighet om en oppsigelse er lovlig. Dette er aktuelt før et eventuelt søksmål.
  2. Mens søksmål pågår, inntil endelig dom foreligger.
Mens forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3 pågår

Dersom arbeidstakeren mener oppsigelsen er ulovlig, kan vedkomme kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Et slikt krav må fremsettes skriftlig senest to uker etter oppsigelsen fant sted.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"